česky

english

Hnědouhelné kotle

foto

Nová moderní technologie spalování hnědého uhlí - ekonomicky a ekologicky získané teplo

Automatické teplovodní kotle na hnědé uhlí ořech 2 jsou vhodné pro vytápění domácností, rodinných domků, menších panelových jednotek, škol, úřadů, tělocvičen, ale i podnikatelských provozoven.

Kotle zaručují nejlevnější a k životnímu prostředí šetrné vytápění s vysokou účinností spalování. Provoz kotlů lze ovládat automaticky prostřednictvím pokojového termostatu.

Spalovací zkoušky s bílinským hnědým uhlím ořech 2 prokázaly účinnost spalování až 85 % při dodržení stanovených emisních limitů látek znečišťujících ovzduší.