česky

english

Představení společnosti UHLOZBYT a.s.

 

foto foto foto
  • Akciová společnost UHLOZBYT a.s. se zabývá poskytováním komplexních služeb souvisejících s dodávkami topných medií pro energetiku a zajištováním velkobchodního prodeje hnědého uhlí pro průmyslovou, komunální a podnikatelskou sféru. Velkoobchodní prodej, zejména hnědého uhlí z produkce Severočeských dolů a.s., Chomutov, je realizován včetně možnosti zajištění přepravy na místo určení v rámci celé České Republiky. Přeprava jednotlivých dodávek může být zajišťována variantně vagónovou dopravou po železnici (vozy WAP, VSA, Vte) nebo nákladní autodopravou (moderní auto soupravy nebo vozy s přívěsem).
  • Akciová společnost UHLOZBYT a.s. je velkoobchodním prodejcem tuhých paliv, jejíž obchodní zaměření je především na kvalitní hnědé uhlí.
  • Našim odběratelům z průmyslových podniků, tepláren a uhelných skladů v rámci celé ČR dodáváme hnědé uhlí, jehož producentem jsou Severočeské doly a.s. Chomutov.

Místa podnikání

Administrativní sídlo společnosti Praha Adresa: Francouzská 172
120 00 Praha 2

 

Velkoobchod Teplice Adresa: Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice